در حال بارگزاری...
baner logo logo

لوسترهای هوشمند قابل کنترل با WIFI

chandelierSMART

امروزه بحث های هوشمند سازی منازل و سایر محیط ها یا smart home  و BNC جهانی شده و از این قضیه لوسترها و صنایع روشنایی هم مستثنا نیستندهوشمندسازی لوسترها و صنایع روشنایی بخش مهمی از عمل هوشمندسازی در منازل محیط های مختلف تشکیل می دهد.اینکه ما بی نیاز از فشردن هیچ دکمه ای برای روشن کار یا خاموش کردن یا کم زیاد کردن نور لوسترها و روشنایی ها باشیم یکه مزیت استامروزه با استفاده از بستر شبکه و وسایل ارتباطی نظیر سیگنال های بسیم نظیر اینفرارد بلوتوث و فن اوری RF  می توان نور لوسترها تعاد لوسترهای روشن خاموش و رنگ نور آنها را براحتی از راه دور کنترل مدیرت کرد.جداازبحث کنترل لوسترها امنیت شبکه خانگی که حالا دربستر نت قرار گرقفته مهم استلذا سعی می شود درخلال کنترل نور لوسترها و روشنایی های محیز کاربر غیرقانونی به این شبکه خانگی نفوذ نکند و کنترل این مجموعه را از راه دور بدست بگیرد و امینت آنرا تهدید کند.این سیستم نورپردازی هوشمند هم قابلیت کنترل دستی در شرایط خاص و هم قابلیت تبدیل به وضعیت هوشمند را دارد.تعدد حضور تایمرها و دیمرها درمدارات این شبکه نورپردازی از لوسترها اهمیت نقش آنها را در زمانبندی های خاموش روش ن کردن و شدت نور لوسترها و روشنایی ها ن شان می دهدحتی شما می توانید در لوسترهای چند شاخه هرتعداد از لامپ های لوستر را که می خواهید روشن کنیدسهولت استفاده از این سیستم بالاست و امکان استفاده برای ساده ترین افراد را هم مهیا می کنددرهرخاموش شروشن کردن یا سایرموراد لوسترها لامپ ها گزارش انجام صحت  کارهم راسال می شودیکی از سیستم های بروز شناخته شده برای کنترل لوسترها XBee transceiversاست که  فرمان های امنی ارسال می کند و از تداخل با سیستم های مشابه جلوگیری می کند.دربرخی ازاین شبکه لوسترها و جاهایی که تعداد لوسترها زیاد است مثل تالارها از میکروکنترلرPIC 16F877A microcontroller and جهت مانیتور کردن لوسترها در ال سی دی هم استفاده می شودچشم انداز اینده هوشمند شدن تمام لوازم خانه من جمله  تمام لوسترها و صنایع روشنایی استو دراین کار هیچ محدودیتی از نظر تعاداد لوسترها وجود ندارد/یگی از مهمترین مزایای این هشومند سازی،صرفه جویی بالا در منابع و انرژی مصرفی است منبع:http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7113609/?reload=true